Vi behandler mennesket – ikke sykdommen!

Innen Alternativ behandling er sykdom et uttrykk for at summen av belastninger er så stor at kroppen og psyken ikke klarer å opprettholde helsen.

Visste du at allergi/intoleranse kan forårsake en rekke helseplager som man ikke umiddelbart forbinder med allergi? En ubehandlet allergi/intoleranse kan belaste kroppen slik at man kan få muskelsmerter, tretthet, astma, eksem, hjerterytmeforstyrrelser, høyt blodtrykk, hyperaktivitet og lignende.

Sykdom oppstår ofte når kroppens energinivå er lavt. Vi hjelper kroppen til å gjenvinne sin energi slik at de selvhelbredende krefter kan tre i kraft. På denne måten kan symptomene forsvinne.