Vi behandler mennesket – ikke sykdommen!

Innen Alternativ behandling er sykdom et uttrykk for at summen av belastninger er så stor at kroppen og psyken ikke klarer å opprettholde helsen.

Visste du at allergi/intoleranse kan forårsake en rekke helseplager som man ikke umiddelbart forbinder med allergi? En ubehandlet allergi/intoleranse belaster kroppen slik at man kan få muskelsmerter, tretthet, astma, eksem, hjerterytmeforstyrrelser, høyt blodtrykk, hyperaktivitet og lignende.
Derfor kan vi i prinsippet behandle nesten alle lidelser.
Vi som arbeider innen «Alternativ behandling», henger oss ikke opp i diagnoser.

Sykdom oppstår ofte når kroppens energinivå er lavt. Vi hjelper kroppen til å gjenvinne sin energi slik at de selvhelbredende krefter kan tre i kraft. På denne måten kan symptomene forsvinne.

Vi kan hjelpe deg med:

• Smerter
• Ledd- og muskellidelser
• Hodepine/migrene
• Mage/tarmproblemer
• Gjentatte ørebetennelser, bihulebetennelser o.l.
• Allergi
• Eksem
• Kretsløpsproblemer
• Hormonelle problemer
• Tretthet/utmattelse, tilsynelatende uten noen årsak
• Lettere depresjoner

Tilbakemeldingene fra våre kunder er veldig positive, og vi er stolte over at vår form for naturmedisinsk behandling gir så gode resultater!